• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Program Rodzina 500 PLUS - informacje

22 czerwca 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, że na dzień dzisiejszy rozpatrywane są wnioski złożone po 20 kwietnia 2016 roku.

W przypadku osób, które wniosek złożyły przed 20 kwietnia i do dnia dzisiejszego nie zostały powiadomione o możliwości odbioru decyzji, bądź żaden pracownik nie kontaktował się z wnioskodawcą, organ oczekuje na niezbędne dokumenty, które jest zobligowany pozyskać samodzielnie z innych organów np.: ZUS lub Naczelnika Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu tych dokumentów niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o możliwości odbioru decyzji.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov