• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 23.10.2023 r., godz. 15:05

19 października 2023

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 62/2023 Komisji Rewizyjnej z 25.09.2023 r.


4. Zestawienie wydatków na wynagrodzenia, dla placówek oświatowych. Porównanie z uchwalonym budżetem na 2023 r.


5. Bieżąca analiza zamówień i zleceń oraz kontrola i terminowość postępowań o zamówienia publiczne na wszystkie zadania w ramach uchwalonego budżetu na rok 2023 rok’’


6. Wykaz z rejestru umów, aneksów do umów podpisanych przez Burmistrza Miasta.


7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta.


8. Sprawozdanie z zarządzeń wydawanych przez Burmistrza Miasta.


9. Kontrola dokumentacji związanej z problemami przedstawionymi w przegłosowanych wnioskach.


10. Informacje, wolne wnioski.


11. Zakończenie.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Ostrowska

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov