• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 22.05.2023 r., godz. 14:45

19 maja 2023

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 57/2023 Komisji Rewizyjnej z 24.04.2023 r.


4. Analiza sytuacji finansowej miasta pod kątem pozyskania zewnętrznych środków finansowych.


5. Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2022 rok.


6. Bieżąca analiza zamówień i zleceń oraz kontrola i terminowość postępowań o zamówienia publiczne na wszystkie zadania w ramach uchwalonego budżetu na rok 2023 rok.


7. Kontrola zadań zleconych przez Radę Miasta na podstawie przegłosowanych wniosków.


8. Wykaz z rejestru umów, aneksów do umów podpisanych przez Burmistrza Miasta.


9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta.


10. Sprawozdanie z zarządzeń wydawanych przez Burmistrza Miasta.


11. Informacje, wolne wnioski.


12. Zakończenie.

 


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Ostrowska

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov