• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I SAMORZĄDNOŚCI W DNIU 20.04.2023 r., godz. 14:00

20 kwietnia 2023

1. Otwarcie.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Połączonych z dnia 06.02.2023 r.


4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządności z dnia 23.03.2023 r.


5. Omówienie rocznych sprawozdań z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodek Kultury.


6. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lędziny na lata 2023-2033.


7. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lędziny, zlokalizowanych w rejonie ul. Leśnej – na czas oznaczony 5 lat – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych (poletka zaporowe dla zwierzyny łownej).


8. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki nr 3587/220, położonej w rej. ul. Grunwaldzkiej i Ekonomicznej w Lędzinach.


9. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własności Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Fredry, z przeznaczeniem na prowadzenie działalność handlowej, w obiekcie nietrwale związanym z gruntem.


10. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2023 rok.


11. Realizacja wniosków komisji za I kwartał roku 2022.


12. Wnioski i zapytania.


13. Informacje.


14. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Samorządności

Anna Wysocka 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov