• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Oświadczenie Burmistrza i Skarbnika Miasta Lędziny

24 listopada 2020

Szanowni mieszkańcy,

23 listopada 2020 r. podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny 7 radnych głosując przeciwko emisji obligacji świadomie naraziło zarówno Skarbnika, jak i Burmistrza Miasta na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jako osoby pełniące te funkcje z pełną odpowiedzialnością przyjęłyśmy to do wiadomości.

Równocześnie oświadczamy, że zrobimy wszystko, aby decyzja 7 radnych w minimalnym stopniu wpłynęła na sytuację materialną pracowników miejskich jednostek organizacyjnych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, żłobka, miejskiej biblioteki, miejskiego ośrodka kultury oraz urzędu miasta. Jesteśmy gotowe ponieść wszelkie konsekwencje decyzji Rady Miasta Lędziny, aby w grudniu wszyscy pracownicy otrzymali należne im wynagrodzenia za wykonaną pracę.


Będziemy dążyły do minimalizacji strat dla naszego miasta licząc na wyrozumiałość organów kontrolnych, które z całą pewnością wezmą pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym bezprzykładną kampanię pomówień wymierzonych w Skarbnika i Burmistrza Miasta oraz bezpodstawne oszczerstwa wysyłane przez jednego z radnych do pracowników miejskich instytucji, które miały na celu wprowadzenie ich w błąd i uwikłanie w jego grę polityczną.


Rada Miasta Lędziny głosami 7 radnych (przy 15 osobowym składzie Rady Miasta) odrzuciła propozycję emisji obligacji. Pieniądze pozyskane z obligacji, dzięki odpowiednim przesunięciom, umożliwiłyby terminowe wypłacenie pensji pracownikom miejskich instytucji w grudniu br. i zapłacenie faktur bez narażania kogokolwiek na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Połączenie emisji obligacji z oszczędnościowym budżetem na rok 2021, propozycji opracowanej przez Skarbnika i Burmistrza Miasta, dawało możliwości wyjścia obronną ręką z trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią nie tylko w tym roku, ale i w roku przyszłym.


Brak zgody 7 radnych na emisję obligacji będzie miało negatywny wpływ na przyszłoroczny, już uszczuplony budżet, w którym dodatkowo zabraknie 4,5 mln zł na wydatki bieżące. Konsekwencją tego będzie szukanie następnych oszczędności w budżecie na 2021 r.


W związku z powyższym, wyrażamy głęboką nadzieję, że ta sama grupa 7 radnych, która była przeciwko emisji obligacji, teraz konsekwentnie wskaże oszczędności w przyszłorocznym budżecie na kwotę 4,5 mln zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy, czyli pokrywania zobowiązań, w tym wynagrodzeń dla pracowników.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov