• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

2 stycznia 2024

OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!!!

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2023, poz. 2151) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta Lędziny do dnia 31 stycznia 2024 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub narachunek bankowy Urzędu Miasta w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov