• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Towarzystwo Kulturalne im. Anielina Fabery

Dane teleadresowe:

Towarzystwo Kulturalne im. Anielina Fabery

Ul. Lędzińska 86

43-140 Lędziny

tel.: 32 216-73-22

Towarzystwo Kulturalne im. Anielina Fabery w Lędzinach ma swoją siedzibę na piętrze budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Stowarzyszenie powstało w 1997 roku z inicjatywy miejscowego nauczyciela historii Mirosława Leszczyka. Obecnie Towarzystwo skupia blisko 60 członków zwyczajnych, w tym również spoza Lędzin.

Do osiągnięcia swoich celów statutowych dąży poprzez współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, zarówno w Lędzinach, jak i poza nimi, wspieranie poczynań służących popularyzowaniu przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i festynów środowiskowych, propagowanie oraz promowanie rodzimych twórców i ich dorobku, a także inicjowanie działalności wydawniczej w zakresie kultury i sztuki.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov