• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski

Ul. Lędzińska 24

43-143 Lędziny

Tel.: 32 324-08-32

E-mail: srzsim2@gmail.com

Strona: www.srzsim.pl

 

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia Rozwoju Zawodowego ąska i Małopolski jest:
-ograniczanie bezrobocia i jego skutków głównie poprzez reorientację zawodową pracowników metodą "Quick Start",
-stwarzanie warunków zatrudnienia absolwentów szkół i uczelni,
-rozwój ekonomiczny społeczności lokalnych (na terenie działania Stowarzyszenia),
-inne działania mające na celu poprawę ekonomiczną i gospodarczą regionów Śląska i Małopolski.Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się przez:
-pomoc dla grup społecznych w uzyskaniu zatrudnienia lub w samozatrudnieniu,
-wspieranie władz samorządowych i lokalnych instytucji rozwoju gospodarczego w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości,
-współpracę z programami, fundacjami, stowarzyszeniami i komisjami w kraju i za granicą w zakresie ograniczenia bezrobocia oraz rozwoju ekonomicznego,
-realizowanie programów szkoleniowych z dziedziny przedsiębiorczości, poprawy konkurencji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz pomocy dla zwalnianych pracowników,
-kontynuację działań podjętych przez Program Rozwoju Zawodowego Departamentu Pracy USA działającego w Polsce do połowy 2000-ego roku,
-organizację oraz współorganizację targów inicjatyw gospodarczych i targów prac.

 

 

Zarząd:

Janusz Kasperczyk - Prezes

Bożena Łapaj - Zastępca Prezesa

Stanisław Brzeźniak - Zastępca Prezesa

Augustyn Czarnynoga - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov