• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina

Dane teleadresowe:

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina

ul. Lędzińska 6

43-140 Lędziny
tel.: +48 32 326 75 62
e-mail: ledziny@caritas.pl

www.ledziny.caritas.pl

Ośrodek Błogosławiona Karolina jest samodzielną, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, jednostką terenową Caritas Archidiecezji Katowickiej. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Placówka powstała 7 stycznia 2002 roku, na początku jako Warszat Terapii Zajęciowej, a 1 października 2003 roku WTZ został przekształcony w Ośrodek Błogosławiona Karolina, i od tego czasu bardzo prężnie się rozwija. W chwili obecnej swoją pomocą obejmuje 155 osób.

 

W Ośrodku Błogosławiona Karolina pracuje wykształcony, kreatywny i wszechstronny zespół młodych ludzi, otwarty na nowe formy pomocy i pracy z osobami potrzebującymi pomocy oraz, co niezwykle ważne, gotowy do podejmowania nowych wyzwań.

 

Strukturę placówki tworzą:

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

powstał w 2002 roku. Dla 50 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Dzienna Terapeutyczna Świetlica (DTŚ)

powstała w 2014 r. Dla dorosłych osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lędzinach (ŚDS Lędziny)

powstał w 2004 roku. Dla 55 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach (ŚDS Mysłowice)

został przejęty 2016 roku. Dla 45 osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Mysłowice.

 

Logo Ośrodka Błogosławiona Karolina jest to czerwone serce, w które wpisana jest biała lilia – symbol dziewictwa Błogosławionej Karoliny.

Do najważniejszych celów Ośrodka należą: – działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, – działania na rzecz dzieci i młodzieży, – niesienie pomocy charytatywnej osobom starszym i bezdomnym.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov