• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Lędzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin

Dane teleadresowe:

Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

Ul. Hołdunowska 39

43-140 Lędziny

tel.: 534 006 588 w godzinach:
- wt. 15.00. - 16.00.
- pt. 9.00. - 10.00.

e-mail: stowarzyszenie.ledziny@gmail.com

www.niepelnosprawni.org

Biuro Stowarzyszenia czynne:

  • wtorki, godz. 15.00 - 16.00.
  • piątki, godz. 9.00 - 10.00.

Z Zarządem Stowarzyszenia można kontaktować się pod numerami telefonów:

  • Prezes - Sławomir Piltz - 507475890
  • Vice prezes - Stefan Bogacki - 601502245
  • Barbara Haśnik - 502556439
  • Piotr Szydłowski - 693650068

 

 

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją statutową działalność 1 października 2000 roku. Jego siedziba mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Zarząd stowarzyszenia realizuje statutowe cele i zadania polegające głownie na organizowaniu całorocznej integracji w środowisku lokalnym oraz niwelowaniu barier psychospołecznych, a także organizowaniu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Działalność opiera się na współpracy z organami administracji samorządów lokalnych (miasto, powiat) oraz PCPR-em, MOPS-em, Fundacją Sportu i Kultury Fizycznej Centrum w Lędzinach, MZOZ-em, Ośrodkiem Błogosławiona Karolina, Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach oraz pozyskaniu funduszy od sponsorów indywidualnych na realizację zadań.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov