• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Dostawa i montaż szafek szkolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach”

27 października 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 zł

 

1) Cel udzielenia zamówienia: Dostawa i montaż szafek szkolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach”
2) opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
3) termin wykonania zamówienia: do 11.12.2023 r.

Oferty należy składać e-mailowo na adres: oferty@ledziny.pl lub papierowo do siedziby Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, Lędzińska 55, w Punkcie Obsługi Mieszkańca w kopertach z dopiskiem: „Dostawa i montaż szafek szkolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach”” do dnia 03.11.2023 r. do godziny 10.00.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov