• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ogłoszenie naboru na kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

13 grudnia 2023

Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2024 na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023, poz. 571).

 

Kandydatów na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023, poz.571).

 

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie.

 

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny, Lędziny, ul. Lędzińska 55 (Punkt Obsługi Mieszkańca) w terminie do 28 grudnia 2023 r.

 

Więcej informacji dostępnych w załączeniu.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov