• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z nadaniem numeru porządkowego

19 stycznia 2023

W związku ze stwierdzonymi, licznymi przypadkami braku tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości przypomina się o wynikającym z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym oraz nazwą ulicy lub placu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Zgodnie z art. 47b ust. 4 w/w ustawy w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym i nazwą ulicy (placu) umieszcza się również na ogrodzeniu.

            Zgodnie z art. 64 § 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie oraz oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov