• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zasłużeni obywatele

Tytuł oraz statuetkę „Zasłużony dla miasta Lędziny" nadawała Rada Miasta w okresie od marca 2001 r. do października 2006r. mieszkańcom miasta, instyucjom, mając na uwadze ich zasługi poczynione dla dobra miasta i lokalnej społeczności:

 • śp. Sylwester Łakota
  Nauczyciel, pedagog, długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Za jego kadencji i jego staraniem doszło do rozbudowy SP nr 1. Był aktywnym działaczem samorządowym na szczeblu miejskim i powiatowym, radnym miejskim, członkiem zarządu miasta, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rady Miasta, radnym powiatowym. Działając w samorządzie miejskim angażował się w powstawanie powiatu w obecnym kształcie. Był jednym z pomysłodawców powstania największego wydawnictwa miejskiego - monografii miasta.

 

 • ks. Józef Przybyła
  Długoletni proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla, dziekan dekanatu bieruńskiego. 18 grudnia 1981r. Zdecydował się zjechać do strajkujących w KWK „Ziemowit" górników, żeby odprawić dla nich mszę św. i dodać strajkującym otuchy i nadziei na lepszą przyszłość. Dzięki jego perswazji w wigilię Świąt Bożego Narodzenia górnicy przerwali strajk i wrócili do swoich rodzin. Jest budowniczym kościoła, który biskupi nazwali w połowie tylko żartobliwie „Katedrą lędzińską". Od lat wspierał materialnie i duchowo działające w parafii: Ruch Światło - Życie, Dzieci Maryi, grupę teatralną, grupę modlitewną, Papieskie Dzieło Misyjne, zespoły charytatywne, grupę AA. Sponsorował obiady i kolonie dla dzieci z niezamożnych rodzin.

 

 • śp. Klemens Ścierski
  Mieszkaniec Lędzin. Wieloletni dyrektor Elektrowni „Łaziska". W latach 1993-1997 poseł na Sejm RP. Od marca 1995 do grudnia 1996 Minister Przemysłu i Handlu w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Wtenczas inicjował procesy i zjawiska gospodarcze, które zapewniły Polsce dynamiczny rozwój i spektakularny wzrost gospodarczy. Od 2004-2005 senator RP. Doradca wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.
  Niekwestionowany autorytet w energetyce oraz ceniony menedżer w środowiskach gospodarczych. W 1995r. wprowadził energetykę polską do Unii Europejskiej przez połączenie polskiego systemu energetycznego z systemem energetycznym UE. Współtwórca „Polityki energetycznej Polski do 2010" i ustawy „Prawo energetyczne". Twórca specjalnych stref ekonomicznych w Mielcu, Suwałkach i Katowicach /m.in. podstrefa tyska, podstrefa gliwicka/ oraz wielu inwestycji, m.in. Opel w Gliwicach, Isuzu i Delphi w Tychach. Założyciel wielu firm i fundacji. Wynalazca i racjonalizator. Autor kilkuset projektów wynalazczych, w tym ponad 60 patentów chronionych w 8 krajach świata.
  Zasiada w licznych gremiach sprawujących opiekę nad dobrami kultury narodowej, np. w Radzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Przez wiele lat niósł pomoc placówkom służby zdrowia, szkolnictwu, domom dziecka i pomocy społecznej. Laureat wielu wyróżnień, odznaczeń, tytułów i dowodów uznania w kraju i za granicą m.in.  

 

1996 - Grand Officeur Ordre National du Mérite (Wielki Oficerski Narodowy Order Zasługi) nadany przez prezydenta Republiki Francuskiej Jacquesa Chiraca,

1998 - Belgijski Krzyż Komandorski za Zasługi dla Wynalazczości /Bruksela/ - jako pierwszy z Polaków; ponadto otrzymał w Brukseli złote, srebrne i brązowe medale na Światowej Wystawie Wynalazków „Brussels - Eureka",

1999 - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,

2000 - tytuł „Tygrysa Gospodarki",

2000 - tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł",

2001 - Złoty Medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej - WIPO /Genewa/,

2001 - Medal im. A.S. Popowa Międzynarodowej Akademii Autorów Odkryć Naukowych i Wynalazków /Moskwa/,

2000 - Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji,

2001 - tytuł „Złotego inżyniera",

2003 - tytuł „Businessman Roku 2002",

2003 - Odznaka Honorowa „Za zasługi dla energetyki",

2005 - „Clemens pro publico bono" nagroda Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego,

2006 - Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Województwa Śląskiego",

2006 - „Laur Białego Tygrysa",

2007 - „Znakomity przywódca".

 

 • Mariusz Żołna
  Rodowity Ledzinianin. Burmistrz Miasta II i III kadencji. Współtworzył i konsekwentnie realizował politykę oświatowo - zdrowotną w mieście, dzięki czemu w Lędzinach znacząco podniósł się poziom i warunki kształcenia młodych pokoleń mieszkańców oraz opieki zdrowotnej. Stworzył szereg instrumentów motywujących zarówno uczniów jak i nauczycieli do jak najlepszej pracy. Za jego rządów w mieście powstał Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej. Kształcenie młodzieży uważał za najlepszą, choć długofalową inwestycję. Podjął i ukończył rozpoczęte przez dyrektora Andrzeja Naczyńskiego dzieło budowy krytej pływalni w mieście.

 

 • Helena Szabrańska
  Długoletnia nauczycielka hołdunowskiej szkoły podstawowej i gimnazjum, wicedyrektor i dyrektor SP nr 2, wychowawca wielu pokoleń młodzieży lędzińskiej. Współzałożycielka Klubu Plastyka „Kontrast", któremu przewodniczyła do 2008r. Klub skupia nie tylko lędzińskich twórców nieprofesjonalnych, organizuje doroczne plenery malarskie „Widziane z Górki Klemensowej", prowadzi cotygodniowe otwarte warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Laureatka konkursu „Zasłużony dla kultury miasta Lędziny" w 2001 oraz nagrody starosty bieruńsko - lędzińskiego „Clemens Pro Arte".

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov