• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

O mieście

Lędziny leżą w południowej Polsce, w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego i należą do powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Według danych z dnia 31 grudnia 2017 roku Lędziny miały 16 819 mieszkańców.

 


Lędziny graniczą od północy z Katowicami i Mysłowicami, od wschodu z Imielinem i Chełmem Śląskim, od południa z Bieruniem, natomiast od zachodu z Tychami.

 


Teren Lędzin wchodzi w skład dwóch jednostek fizycznogeograficznych: Wyżyny Śląskiej i Kotliny Oświęcimskiej. Części północno-zachodnia i północna miasta leżą na pograniczu Wyżyny Śląskiej, natomiast południowo-wschodnia część stanowi fragment Kotliny Oświęcimskiej. Fizjograficznie Lędziny położone są na obszarze Pagórów Jaworznickich, na terenie urozmaiconymi wzgórzami:

 

• Klimont (302 m n.p.m. /305 m n.p.m.)
• Szachta (290 m n.p.m. /296 m n.p.m.)
• Strzyżówka (280 m n.p.m. /290 m n.p.m.)
• Małkowiec (280 m n.p.m.)
• Glinogóra (280 m n.p.m.)
• Kępa (273 m n.p.m.)
• Wapieńka (272 m n.p.m.)

Lędziny nie posiadają formalnie wyznaczonych dzielnic, funkcjonują one jednak w powszechnym użytku mieszkańców. Są to:
• Blych
• Centrum
• Goławiec
• Górki
• Hołdunów
• Rachowy
• Ratusz
• Smardzowice
• Świniowy
• Zamoście
• Olszyce

W Lędzinach można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje zabudowy: współczesną - blokową, indywidualną jednorodzinną oraz, w niektórych dzielnicach, rolniczą. Charakterystycznym elementem krajobrazu architektonicznego jest osiedle około 600 domków fińskich, wybudowane do końca 1953 roku. Opieka medyczna działa w dwóch sektorach: publicznym i prywatnym, oferując mieszańcom wysokospecjalistyczne usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej z diagnostyką i rehabilitacją. W mieście funkcjonuje żłobek, dwa publiczne przedszkola, cztery szkoły podstawowe oraz Powiatowy Zespół Szkół (w skład którego wchodzą: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna).

Kościół św.Klemensa

W mieście znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków :

 

 • Kościół św. Klemensa z lat 1769–1772 (nr rej.: 574/59 z 10.12.1958 oraz 677/66 z 28.05.1966)
 • budynek plebanii z 1788 r., obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej (nr rej.: 678/66 z 28.05.1966)
 • kostnica na cmentarzu ewangelickim z 1797 r. (nr rej.: 717/66 z 15.06.1966)
 • budynek domu gminy protestanckiej z XIX w., obecnie siedziba fundacji „Fastryga” (nr rej.: 718/66 z 15.06.1966)
 • dom przy ulicy Gwarków 6 z XIX w. – nie istnieje (nr rej.: 719/66 z 15.06.1966)
 • dom przy ulicy Gwarków 8 z XIX w. – nie istnieje (nr rej.: 720/66 z 15.06.1966)

 

 

W Lędzinach znajdują się też inne obiekty – które, mimo że nie widnieją w rejestrze zabytków – pełnią funkcję historyczną. Są to m.in.:

 

 • dzwon z około 1540 r. znajdujący się na placu Farskim
 • kaplica z końca XVIII w. znajdująca się pod wzgórzem Klimont
 • kaplica z końca XVIII w. znajdująca się przy ulicy Sobieskiego
 • budynek ewangelickiego domu parafialnego z 1778 lub 1779 r., obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury
 • figura św. Jana Nepomucena z 1885 r. znajdująca się przy ulicy Lędzińskiej
 • klasztor sióstr Boromeuszek z 1905 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

Plac Farski

 

Urozmaicona rzeźba terenu, znaczny stopień lesistości i istniejące obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe powodują, że gmina ma wiele walorów turystycznych. Przez jej obszar przebiegają trzy szlaki turystyczne: Szlak Krawędziowy GOP z zachodu na wschód, Szlak im. Jana Kudery od strony Błędowa przez Goławiec i Górki do Bierunia Starego i Szlak Hołdunowski, wiodący od strony Ławek przez Hołdunów w kierunku Imielina. Letni kompleks sportowo-rekreacyjny Nad Zalewem umożliwia mieszkańcom Lędzin aktywne spędzanie wolnego czasu na odkrytym basenie i kortach tenisowych. Podobne funkcje pełni, oddana do użytku w 1999 roku, kryta pływalnia wraz z jacuzzi i saunami, będąca integralną częścią kompleksu sportowego rekreacyjnego „Centrum”.

Letni Kompleks sportowo - rekreacyjny

Szlaki turystyczne

 

Szlaki piesze

 

 • Szlak Krawędziowy GOP: Gliwice – Przyszowice – Chudów – Paniówki – Borowa Wieś – Ruda Śląska – Mikołów – Tychy – Lędziny – Chełm Śląski – Chełmek (78 km, w tym 11 km na terenie Lędzin)
 • Szlak im. ks. Jana Kudery: Mysłowice – Imielin – Chełm Śląski – Lędziny – Bieruń (21,5 km, w tym 9 km na terenie Lędzin)
 • Szlak Hołdunowski: Katowice – Mysłowice – Lędziny – Imielin – Mysłowice – Jaworzno (24,1 km, w tym 6 km na terenie Lędzin)

 

 

Szlaki rowerowe

 

 • Trasa czerwona nr 151: Lędziny – Bieruń – Bojszowy – Jedlina (14,9 km, w tym 3 km na terenie Lędzin)
 • Trasa zielona nr 153: Lędziny (10,6 km – w całości na terenie Lędzin)
 • Trasa czarna nr 101: Katowice – Lędziny (24,1 km, w tym 5,3 km na terenie Lędzin)

 

 

 

Na terenie miasta odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe, z których niektóre, jak np. turniej pływacki, turniej szachowy lub skatowy, mają zasięg ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Aktywnie działają również liczne stowarzyszenia i organizacje kulturalne oraz zespoły artystyczne.

 

Lista imprez kulturalnych odbywających się cyklicznie w Lędzinach:

 • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – styczeń
 • Dni Lędzin – czerwiec
 • Dzień Dziecka – 1 czerwca
 • Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych – maj lub czerwiec
 • Koncerty „Pod chmurką” – lipiec i sierpień
 • Zdrowe Lato – lipiec i sierpień
 • Dożynki – sierpień i wrzesień
 • Pikniki Rodzinne – maj i czerwiec
 • Zdrowa Zima – styczeń lub luty
 • Sylwester – 31 grudnia

Dni Lędzin

Dni Lędzin

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov