• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

7 października 2021

Na dzień 11październik 2021 r., o godz. 1500 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online przewodnicząca Rady Miasta Lędziny zwołała LXV sesję Rady Miasta Lędziny VIII kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1372) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 11 październik 2021 r., o godz. 1500 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej (011) Urzędu Miasta Lędziny, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online

 

 

 

 

LXV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały LXV/506/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Lędzinach.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

  5. Zakończenie.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov