• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

12 lipca 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.)zwołuję na dzień 17 lipca 2018r., o godz. 1530wUrzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINYVII KADENCJI.

1.Otwarcie.

 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie.

 

a) zmian w Uchwale LVII/467/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2018 rok.

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2018-2025.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2017 rok.

d) odwołania Skarbnika Miasta Lędziny.

e) powołania Skarbnika Miasta Lędziny.

 

4. Zakończenie.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov