• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

30 maja 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1875 z późn.zm.) zwołuję na dzień 30 maja 2018r., o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) LVIII NADZWYCZAJNĄ  SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY VII KADENCJI.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)    zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020;

b)   ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Lędziny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej;

c)    ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o.

  1. Zakończenie.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov