• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Lasy Państwowe: konsultacje społeczne

3 lipca 2020

Nadleśnictwo Katowice informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013-PL, z dniem 01.07.2020 zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Katowice. Osoby, instytucje lub organizacje
społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

Zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013-PL, zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Katowice.

 


„6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.” – Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce.

 


Wybór obszarów leśnych objętych ochroną jako ekosystemy referencyjne powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem konsultacji z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.
Konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wybór powierzchni w ramach ekosystemów referencyjnych będą trwały do 24.07.2020. Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji. W przypadku chęci zgłoszenia uwag, identyfikację powierzchni może Państwu ułatwić mapa dostępna pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

 


Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu na adres Nadleśnictwa Katowice (ul. Kijowska 37b, 40-754 Katowice) lub adres mailowy (katowice@katowice.lasy.gov.pl).

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov