• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Konkursy na dyrektorów Szkół Podstawowych w Lędzinach.

9 kwietnia 2021

W tym roku odbyły się dwa konkursy na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach.

29 marca 2021 roku w Urzędzie Miasta w Lędzinach odbyły się konkursy na stanowisko dyrektora SP1 oraz SP2 w Lędzinach. W skład komisji konkursowej wchodzili Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę (Urząd Miasta), przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty), przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele rady rodziców oraz przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.

 

W drodze konkursu na stanowisko dyrektora SP1 jako kandydata wyłoniono Panią Annę Truty. Zaś na stanowisko dyrektora w SP2 jako kandydata wyłoniono Panią Karolinę Żołnę.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov