• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zmarł Rafał Bula - Honorowy Obywatel Miasta Lędziny

6 sierpnia 2022

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Rafała Buli – Honorowego Obywatela Miasta Lędziny.

Społeczność naszego miasta składa wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia rodzinie i wszystkim bliskim zmarłego.

Pan Rafał Bula z wykształcenia inżynier elektryk i górnik, z zamiłowania historyk - urodził się w 1931r. w Lędzinach. Po ukończeniu wydziału górniczego Politechniki Gliwickiej, pracował w kopalni Ziemowit na stanowiskach kierowniczych.

 

W 1984r. przeszedł na emeryturę i poświęcił się penetracjom archiwalnym dotyczącym górnictwa i Lędzin. Napisał kroniki kopalni Piast i Ziemowit, współpracował przy redagowaniu Kalendarza Górniczego kopalni Ziemowit, ukazującego się w latach 1984-2003, publikował artykuły w prasie lokalnej (Rodnia, Echo, Ziemowit). Jest współautorem monografii historycznej Lędzin pod redakcją prof. Franciszka Serafina.

 

Na bogaty dorobek pisarski Pana Rafała Buli składają się również opracowania i artykuły poświęcone historii górnictwa węglowego oraz książki o losach i tragedii Górnoślązaków w latach II wojny św. i w okresie powojennym prezentujące nieznane lub zapomniane fakty stanowiące cenne źródło wiedzy i materiał do dalszych badań historycznych.

 

Pan Rafał Bula za pracę kronikarza, dokumentalisty i wybitne dokonania pasjonata, badacza, popularyzatora historii Lędzin i licznych miejscowości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego został wyróżniony Nagrodą Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego za upowszechnianie kultury „Clemens pro Kultura AD 2010".

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov