• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONTROLI NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBA) ORAZ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKÓW

24 stycznia 2024

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONTROLI NIERUCHOMOŚCI

WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBA)

ORAZ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKÓW

 

 

W związku z prowadzoną kontrolą nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Lędziny o dostarczenie umów oraz rachunków za wywóz nieczystości płynnych/osadów za rok kalendarzowy 2023.

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do posiadania umowy z przedsiębiorcą, który ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadać dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov