• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

2019

Inwestycje miejskie zrealizowane w roku 2019

 

 

 

 


 

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach.

 

Zadanie: W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację budynku: wykonano m.in. instalację fotowoltaiczną, pompy ciepła, docieplono elewację budynku. Zadanie zakończono.

 

Gmina Lędziny pozyskała dofinansowanie na ten cel ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

 

Wartość robót ogółem: 5 878 717,69 zł

 

Wartość dofinansowania wyniosła: 4 599 957,31 zł

 

Wykonawca: ZR Budolex


 

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego w Lędzinach przy ul. Pokoju 37

Zadanie: W ramach zadania wykonano wymianę całości pokrycia dachu z jednoczesnym dociepleniem. Zadanie zakończono

Wartość inwestycji: 289 000,00 zł

Wykonawca: ZRB Budolex


 

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106

Zadanie: W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu z dociepleniem. Zadanie zakończono.

Wartość inwestycji: 288 978,84 zł

Wykonawca: DAN POL Budownictwo sp .z o.o.


 

Nazwa zadania: MOK wykonanie parkingu, placu zabaw wraz z ogrodzeniem.

Zadanie: W ramach zadania wykonano parking przy Miejskim Ośrodku Kultury. Zadanie zakończono.

Wartość zadania: 250 000 zł


 

Nazwa zadania: Wymiana oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie ul. Gałczyńskiego, Zabytkowa, Wyspiańskiego, Parking ORS „Centrum”

Zadanie: W ramach zadania dokonano wymiany latarni oświetleniowych na nowe

Wartość inwestycji: 157 071,00 zł

Wykonawca: COPCCO Plus Sp. z o.o.


 

Nazwa zadania: Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Działkowców

Zadanie: W ramach zadania wykonano energooszczędne oświetlenie uliczne. Zadanie zakończono.

Wartość inwestycji: 62 730,00 zł

Wykonawca: Elektro-Instal Józef Duży


 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w zakresie przebudowy i budowy chodnika

Zadanie: W ramach zadania wykonano modernizację chodnika na ul. Mickiewicza. Zadanie zakończono

Wartość inwestycji: 96 000,00 zł

Wykonawca: USŁUGI BRUKARSKIE „ORI-BRUK” Krzysztof Orynia


 

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanego przy ul. Goławieckiej 36 w Lędzinach.

Zadanie: W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizacje budynku szkoły z wymianą kotłów gazowych włącznie. Zadanie zakończono.

Wartość inwestycji: 1 869 449,29 zł

Wykonawca: Dan Pol sp. z o.o.


 

Nazwa zadania: Przebudowa chodnika wokół kościoła św. Klemensa.

Zadanie: W ramach zadania wykonano nową chodnik w ciągu drogi oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zakończono.

Wartość inwestycji: 102 901,41 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Grzegorz Opitek


 

Nazwa zadania: Budowa chodnika i oświetlenia drogowego ulicy Zabytkowej w Lędzinach

Zadanie: W ramach zadania wykonano odcinek chodnika od ul. Lędzińskiej do ul. Grodziskowej + oświetlenie uliczne. Zadanie zakończono.

Wartość inwestycji: 416 045,56 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Grzegorz Opitek


 

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej ul. Blych

Zadanie: W ramach zadania przewidziano budowę drogi gminnej, budowę oświetlenia przebudowę odwodnienia, linii naziemnej nN i odcinka gazociągu. Inwestycję zakończono.

Wartość inwestycji: 3 530 738,25 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Drogopol-ZW” sp. z o. o.


 

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej 1 na potrzeby Miejskiego Żłobka w Lędzinach

Zadanie: W ramach zadania wykonano adaptację pomiesz-czeń na żłobek z zabudowaniem windy i kompletnym wyposażeniem. Zadanie zakończono

Wartość zadania: 905 340,54 zł

Wykonawca: POL_BUD Katowice


 

Nazwa zadania: Remont nawierzchni placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3

Zadanie: W ramach zadania wykonano rozbiórkę starej nawierzchni i wykonano podbudowę tłuczniową i nowa nawierzchnie z kostki brukowej. Zadanie zakończono.

Wartość inwestycji: 192 522,06 zł

Wykonawca: INFRAX Sp. z o.o.


 

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Ruberga

Zadanie: W ramach zadania zabudowano nowe latarnie wraz siecią kablową. Zadanie zakończono.

Wartość inwestycji: 106 272,00 zł

Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Mieczysław Kostka


 

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń sanitariatów i szatni w budynku OSP

Zadanie: W ramach zadania wykonane zostały pomieszczenia pryszniców, w których  powstały kabiny prysznicowe, umywalki , ogrzewanie podłogowe, podwieszane sufity wraz z pozostała armaturą. W ramach remontu powstało także pomieszczenie szatni oraz korytarz.

Koszt inwestycji: 64 876,08 zł brutto.


 

Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej ul. Hołdunowska

Zadanie: W ramach zadania wykonano siłownie zewnętrzną. Zadanie zakończono.

Wartość inwestycji: 49 936,77

Wykonawca: Wyrzykowski Wojciech P.H.U.”WW


 

Nazwa zadania: Budowa przedszkola nr 3 przy ul. Paderewskiego 17

Zadanie: W ramach zadania oddano do użytku przedszkole trzy oddziałowe.

Wartość zadania: 4 964 440,37 zł

Wykonawca: Firma Usługowa AGA


 

Nazwa zadania: Wykonanie ogrodzenia Placu zabaw

Zadanie: wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Holdunowskiej 40 w Lędzinach. Wykonawcą była firma „P.P.H.U. DOLINA Leszek Dolina” z Lędzin. Ogrodzenie z zamykaną furtką pozwoli na bezpieczniejsze korzystanie dzieci z placu zabaw który z dwóch stron otoczony jest drogą a z trzeciej strony graniczy z nowo wykonaną  inwestycji w postaci siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla młodzieży i dorosłych.

Koszt realizacji: ok. 10 000,00 zł.


 

Nazwa zadania: Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Gwarków

Zadanie: W ramach zadania zabudowano nowe latarnie wraz siecią kablową. Zadanie zakończono.

Wartość inwestycji: 149 076,00 zł

Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Mieczysław Kostka


 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi oraz budowa chodnika do ośrodka zdrowia przy ul. Fredry

Zadanie: W ramach zadania wykonano poszerzenie drogi i budowę chodnika. Zadanie zakończono.

Wartość inwestycji: 65 436,00 zł

Wykonawca: PPHU Bal-mar


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov