• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

2017

Inwestycje miejskie zrealizowane w roku 2017

ROK 2017 - ROKIEM INWESTYCJI

 

 

Największe inwestycje zrealizowane w roku 2017:

 

 

 

UL.MIŁA W LĘDZINACH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 580214S WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIE DROGOWEGO

 

 

6 czerwca 2017 roku nastąpił oficjalny odbiór drogi przy ul. Miłej . Zakres robót obejmował budowę chodnika oraz miejsc postojowych wzdłuż ulicy – na całej jej długości od ul. Fredry do ul. Ułańskiej. Ponadto wzdłuż całej drogi zainstalowano nowoczesne latarnie uliczne. Koszt zadania 254 118,00 zł.


 

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MJS - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 5904S, UL. BOGUSŁAWSKIEGO W BIERUNIU ORAZ DRÓG POWIATOWYCH 5094 UL. SZENWALDA (OBECNIE LIPOWA) I UL. GOŁAWIECKIEJ W LĘDZINACH

 

 

Gmina Lędziny wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim zrealizowała inwestycje infrastrukturalne na terenie Górek i Goławca. Nazwa wykonywanego zadania to „Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach”.

 

Roboty w ramach tego zadania polegały na:

  • ul. Goławiecka

- przebudowie pobocza na ciąg pieszo-rowerowy na długości 1 240,00 mb,

- przebudowie zjazdów zlokalizowanych w pasie ciągu pieszo-rowerowego,

- wykonaniu odwodnienia (wpusty deszczowe, kanalizacja deszczowa),

 

  • ul. Szenwalda  (obecnie ul. Lipowa) w Lędzinach oraz ul. Bogusławskiego w Bieruniu do przejazdu kolejowego

- przebudowie nawierzchni jezdni asfaltowej na długości 409,00 mb wraz
ze skrzyżowaniem,

- przebudowie pobocza po prawej stronie jezdni na chodnik na długości 656,00 mb,

- przebudowie istniejącego chodnika po prawej stronie jezdni (szerokość 1,30 m)
na długości 96,00 mb,

- przebudowie istniejącego chodnika po lewej stronie jezdni (szerokość 1,20 m)
na długości 465,00 mb,

 

Prace trwały do końca sierpnia 2017 roku. Inwestycja kosztowała łącznie ponad 2 mln zł., z czego Gmina Lędziny przeznaczyła na ten cel 336 182,13 zł.


 

Gmina w 2017 roku, przekazała na oświetlenie ulic, placów i dróg 786 621,79 zł

WYMIANA SŁUPÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA OŚWIETLENIE EFEKTYWNE UL. LĘDZIŃSKA, OFICERSKA I POKOJU.

 

Projekt pn. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne” obejmuje ulice: Oficerską i Pokoju, a także parking przed Urzędem Miasta na ul. Lędzińskiej. Zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu wymienione zostały łącznie 64 słupy, a dodatkowo zamontowanych zostało 16 nowych. Ponadto nastąpiła wymiana 77 opraw oraz montaż 16 nowych opraw. Koszt zadania to 369 034,64 zł


 

UL SZKOLNA

 

W ramach inwestycji pn. „ Wykonanie projektu i realizacja przebudowy ul. Szkolnej „ Wykonane zostało oświetlenie drogowe. Koszt zadania to 40 457,05 zł.


 

UL.WIOSENNAWykonano budowę oświetlenia na ul. Wiosennej. Koszt zadania to 56 358,60 zł


 

UL. POGODNA

 

Wykonano budowę oświetlenia drogowego na ul. Pogodnej. Koszt zadania to 28 291,58 zł


 

UL. AZALIOWA 

 

W ramach inwestycji pn. ”Budowa sieci kanalizacji ul. Azaliowa i ul. Czapli”, wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Koszt inwestycji 464 085,90 zł


 

Ul.LEWANDOWSKIEJ

Wykonano prace związane z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do budynków. Prace obejmowały likwidację starej sieci wodociągowej i montaż nowej. Koszt inwestycji to 148 591,47 zł


 

UL. SOSNOWA I UL. KWIATOWA

 

W ramach inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa”, wykonana została wymiana sieci wodociągowej. Koszt inwestycji to 219 509,96 zł.

Ponadto na ul Sosnowej wykonano budowę oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji to 72 508,50 zł


 

UL. ZABYTKOWA - HYDROFOROWNIA

 

W Lędzinach na ul. Zabytkowej powstała hydroforownia. Hydroforownia , czyli zespół urządzeń pompowo-zbiornikowych, który służy do zasilania w wodę pitną tych odbiorców, którzy są usytuowani poza zasięgiem ciśnienia sieci ulicznych. Składa się z zespołu pomp i zbiornika ciśnieniowego wodno-powietrznego. Hydroforownia nie jest uciążliwa dla środowiska, a poziom hałasu przez nią wytwarzany jest niski, więc mieszkańcy w ogóle nie odczuwają obecności urządzenia. Hydroforownia powstała w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Sieci Modernizacji Wodociągowej w Gminie Lędziny.


 

UL. WANDY

 

Wykonano nawierzchnię asfaltowo-betonową na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ul. Szewczyka, wartość robót to 142 418,01 zł. Na tym samym odcinku wyremontowano chodnik. Koszt zadania to 104 110,89 zł.


 

SKWER KORDIANA

 

Zakończyły się prace remontowe na Skwerze Kordiana. W ramach tego zadania wykonane zostały miejsca postojowe równoległe oraz tereny zielone składające się z kilku rodzajów krzewów:
irga dammera 166 szt, sosna gorska 221, deren biały 60 szt. Koszt wykonania inwestycji to 64 941,54 zł


 

SKWER TYSZKI

 

W ramach inwestycji pn. „Wykonanie Skweru ul. Tyszki” wybudowane zostały miejsca postojowe wzdłuż ul. Szewczyka oraz wykonano nasadzenia zieleni miejskiej. Koszt inwestycji 24262,80 zł


 

BUDOWA PLACU ZABAW

 

Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach. Koszt zadania to 77 818,63 zł.


 

PLAC ZABAW CENTRUM I – CENTRUM II

 

Zakończyły się prace związane z inwestycją pn. „Budżet obywatelski - plac zabaw dla dzieci”, pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II, w ramach inwestycji wykonano wymianę części starych urządzeń na nowe a także dołożono kilka nowych, skierowanych przede wszystkim dla najmłodszych. Koszt wykonania inwestycji 97 814,85 zł.


 

PLAC ZABAW PRZY SP1

 

Na początku października 2017r zakończono prace związane z budową nowego Placu Zabaw przy SP1. Inwestycja obejmowała wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, montaż urządzeń wraz z bezpieczną nawierzchnią. Koszt zadania to 43 998,22 zł

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov