• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Informacja dotycząca budowy drogi S-1

1 grudnia 2023

21 sierpnia 2023r. Wojewoda Śląski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi S-1 Kosztowy – Bielsko -Biała odcinek I/B Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – Węzeł „Bieruń” (bez węzła).

Inwestycja budowy drogi zostanie przeprowadzona w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. ZRID.

 

Ostateczna decyzja Wojewody zatwierdzi projekt budowlany wraz z trasą przebiegu drogi S1 oraz wydzieli działki geodezyjne pod pas drogowy i MOP (miejsce obsługi podróżnych). Wydzielone działki w pasie drogowym staną się własnością Skarbu Państwa.

 

Planowana inwestycja, budząca kontrowersje i obawy mieszkańców pn. „Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych - instalacji do produkcji masy mineralno-bitumicznej realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 38, 40, 41, 290/42 w obrębie Górki w gminie Lędziny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim” jest inwestycją czasową, związaną z budową drogi S1.

 

Jej lokalizacja jest projektowana na terenie objętym wyżej opisanym postępowaniem Wojewody, w przypadku realizacji, w całości zlokalizowana będzie w obrębie pasa drogowego (MOP) drogi S1.

Planowana inwestycja będzie miała charakter tymczasowy, a jej eksploatacja przewidywana jest do czerwca 2025 r.

 

Gmina Lędziny, na wniosek inwestora firmy BUDIMEX, wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych - instalacji do produkcji masy mineralno-bitumicznej realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 38, 40, 41, 290/42 w obrębie Górki w gminie Lędziny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim”.

 

28 listopada 2023r. Burmistrz Miasta Lędziny zawiesiła prowadzone postępowanie.

Inwestor został zobowiązany przez burmistrza  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w celu jak najlepszego zabezpieczenia ludzi oraz środowiska przed ewentualnymi negatywnymi oddziaływaniami, przy uwzględnianiu przez inwestora optymalnych rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych i organizacyjnych. Burmistrz Miasta Lędziny zawiesiła prowadzone postępowanie do czasu złożenia przez inwestora wymaganego raportu.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji planowanej inwestycji od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej.

https://youtu.be/1bI_Ted-6qM?si=cGEmdkdAyOEOpqWJ

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov