• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Rozwój przedsiębiorstw

 

Fundusz Górnośląski S.A.

Sokolska 8, 40-086 Katowice
tel: 32 200-84-00 fax: 32 253-88-28
e-mail: fg@fgrn.com.pl
www: http://www.fgrn.com.pl/

 

Działalność Funduszu Górnośląskiego jest ukierunkowana na małą i średnią przedsiębiorczość oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jest ona realizowana poprzez:
- ułatwienie dostępu do kapitału dla podmiotów gospodarczych regionu i jednostek samorządu terytorialnego oraz wspieranie działań mających na celu rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w regionie,
- świadczenie usług finansowych dla instytucji i podmiotów regionalnych oraz restrukturyzacja podmiotów gospodarczych regionu poprzez spółki Grupy Kapitałowej Funduszu.

Inicjatywa mikro

Centrala: al.Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków
tel/fax (12) 427 03 93, 422 42 57
e-mail: sekretariat@inicjatywamikro.pl

Biuro w Katowicach
ul.Wita Stwosza 6/4, 40-036 Katowice
tel/fax (32) 253 90 23, 255 47 58
tel. kom. 606 241 932
e-mail: katowice@inicjatywamikro.pl

Celem działalności Inicjatywy Mikro jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jako formy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju lokalnego. Inicjatywa Mikro realizuje ten cel poprzez stworzenie dostępu do środków finansowych i doradztwa dla małych firm, które stanowią zbyt wysokie ryzyko dla banków ze względu na brak wymaganych zabezpieczeń, uproszczoną formę księgowości, krótki okres działalności na rynku, czy niewielką kwotę pożyczki.

 

Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN Fundusz Górnośląski S.A.

Katowice 40-086
ul. Sokolska 8
tel.: 32 200 84 08
fax.: 32 256 33 17
e-mail: biuro@silban.pl

http://www.silban.pl/

 

Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN realizuje swoje cele poprzez umożliwienie kontaktów między Przedsiębiorcami/Projektodawcami innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, a Aniołami Biznesu - prywatnymi inwestorami dysponującymi kapitałem i zainteresowanymi zaangażowaniem się w wiarygodne przedsięwzięcia o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu.

 

Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A.
Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
tel./fax: 32 / 781 86 00 do 03

http://www.cprinwestor.com.pl/

e-mail: inwestor@cprinwestor.com.pl

 

Kierując się potrzebami rynkowymi i realizując zamierzenia właścicieli, dostarczamy usług z zakresu budownictwa, obsługi procesów inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami stawiając na wiarygodność i gwarantując najwyższą jakość.

 

Górnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
tel: +48 32 72 85 800 fax: +48 32 72 85 803
e-mail: garr@garr.pl
www: http://www.garr.pl/

 

Pożyczki preferencyjne na rozwój przedsiębiorstw
Jedną z aktywnych form wspierania rozwoju przedsiębiorczości naszego regionu jest system Funduszy Pożyczkowych. Środki funduszy przeznaczone są na finansowanie inwestycji, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności, przyczyniających się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności, wzmocnienia potencjału sektora MŚP oraz tworzenia nowych miejsc pracy.


Pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorców

Fundusz Górnośląski w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego udziela pożyczek na korzystnych warunkach mikro i małym przedsiębiorcom z terenu województwa śląskiego.

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.


ul. Astrów 10 pokój 209,

40-045 Katowice; tel: (32) 785 85 85;

e-mail: biuro@rfp.pl

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów i pożyczek dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego

 

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

40-045 Katowice, ul. Astrów 10;

tel: (32) 730 48 90, fax: (32) 251 58 31

http://www.gapp.pl/

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, w szczególności w zakresie zarządzania oraz usług finansowych, doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i proinnowacyjnych.

 

Mikroporady.pl 

Pomoc w zarządzaniu mikrofirmą

Wzory umów, regulaminy, instrukcje, porady i rekomendacje - bezłatny dostęp do stałej pomocy dla mikro firm

http://www.mikroporady.pl/

 

Biznesowy poradnik

Informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rodzajach opodatkowania, sposobach zakładania spółek oraz wiele innych przydatnych informacji.

www.biznesowy-poradnik.pl/ 

 

Poradnik dla organizacji pozarządowych

www.poradnik.ngo.pl

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov