• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w Lędzinach przy ul. Fredry 98, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 06:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 09:00 – 13:00.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov