• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Informacje gospodarcze

Lędziny to 77 zakładów przemysłowych, z których największą rolę odgrywa KWK "Ziemowit". Wskutek restrukturyzacji górnictwa liczba zatrudnionych w kopalni stale maleje, mimo to jest to zakład zatrudniający nadal największą liczbę osób z miasta i nie tylko. Dominacja kopalni z jednej strony daje zatrudnienie mieszkańcom z drugiej jednak strony skutkuje słabym stopniem aktywności gospodarczej mieszkańców gminy Lędziny. Konieczne jest więc wspieranie aktywności lokalnej, dzięki akcesji Polski do Unii Europejskiej przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie swojej działalności. Stopniowo zmienia się stosunek osób zatrudnionych w górnictwie na rzecz innych podmiotów gospodarczych - na terenie miasta jest ich 860.


Miasto Lędziny skupia na swoim terenie następujących pracodawców u których znajduje zatrudnienie duża liczba osób: KWK Ziemowit, Firma Handlowo - Gastronomiczna „Dajanpol", Zakład Handlu „BIG FISCH S.P.C., Nadwiślański Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.,P.U.H Honorata Sp. z o.o., Agencja Ochrony Mienia Sp. z o.o., P.H.U Hermes Sp. z o.o., P.P.H.U .DREW - SMOL, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Firma Pinocy, P.P.H. Admirał, Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ziemowit", Bank Spółdzielczy F/Lędziny, ING Bank Śląski F/ Lędziny,PKO Tychy F/Lędziny, PGK Partner Sp.z o.o, Dykerhoff Transportbeton, Ahold Polska Sp. z o.o., Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp z o .o.


Na terenie Gminy działa 5 wysokoprodukcyjnych (powyżej 50 ha) gospodarstw rolnych. Największe gospodarstwa, których właściciele utrzymują się wyłącznie z produkcji rolnej, znajdują się przede wszystkim na obszarze dzielnicy Lędziny i Górki .

Kierunki działań w celu rozwoju gospodarczego zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2005 - 2013.


Lędziny są silnie związane z monokulturą górniczą, w dobie restrukturyzacji tego sektora niezbędne są działania zmierzające do zróżnicowania struktury zatrudnienia mieszkańców i zmiany ich wykształcenia. Należy dążyć do uatrakcyjnienia warunków życia mieszkańców, tworzenia nowych miejsc pracy i przyciągania nowych inwestorów. W związku z tym Urząd Miasta wyznaczył trzy podstawowe kierunki zmian dążące ku aktywizacji społecznej i zwiększenia atrakcyjności miasta:

  • stworzenie alternatywnych do górnictwa miejsc pracy i zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców, podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców co najmniej średniego i pomoc w zmianie branży górnikom,
  • stworzenie lepszych warunków życia mieszkańców i potencjalnych inwestorów,
  • planowane działania gospodarcze w gminie Lędziny, cele szczegółowe rewitalizacji to:
    działania wspierające przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy oraz    przywrócenie  funkcji gospodarczych obszarom zdegradowanym, działania promujące nowatorskie inicjatywy gospodarcze oraz projekty innowacyjne.

W związku z tym działania skierowane zostaną na:

  • tworzenie obszarów przeznaczonych pod działalność gospodarczą,
  • wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorców,
  • wspieranie samo zatrudnienia wśród mieszkańców i rozbudzenie przedsiębiorczości,
  • tworzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w mieście Lędziny.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov