• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Gmina Lędziny pozyskała środki na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP z OI nr 1 oraz Gimnazjum nr 2

30 grudnia 2009
Gmina Lędziny pozyskała środki na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny" .

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od listopada 2009 r. do sierpnia 2010 r.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki i Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka.

Celem ogólnym projektu jest: wyrównanie szans edukacyjnych 180 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Lędzinach (81 dziewcząt, 99 chłopców). Projekt obejmuje wsparciem 15 uczniów niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące bloki zajęć:

1. „Przyroda wokół Ciebie". Grupa docelowa: 30 uczniów klasy 4-6 szkoły podstawowej podzielonych na 3 grupy.

 Zakładane rezultaty tego działania to: wzrost wiedzy i motywacji do dalszej nauki.

 Zakładane rezultaty tego działania to: wzrost wiedzy i motywacji do dalszej nauki.

2. „Zaprzyjaźnij się z matematyką". Grupa docelowa: 40 uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i 40 uczniów klas 1-3 gimnazjum,podzielonych na 8 grup. Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystania matematyki w innych aukach oraz życiu codziennym (nauczanie zintegrowane), zachęcenie uczniów do samodzielnej nauki przedmiotu ścisłego.

podzielonych na 8 grup. Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystania matematyki w innych aukach oraz życiu codziennym (nauczanie zintegrowane), zachęcenie uczniów do samodzielnej nauki przedmiotu ścisłego.

3. „Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych". Grupa docelowa: 40 uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej raz 30 uczniów klas 1-3 gimnazjum, podzielonych na 7 grup. W tym działaniu zastosowana zostanie metoda nauczania blended-learning (realizacja polityki horyzontalnej: społeczeństwo informacyjne), polegająca na połączeniu zajęć uczniów z lektorem

. W tym działaniu zastosowana zostanie metoda nauczania blended-learning (realizacja polityki horyzontalnej: społeczeństwo informacyjne), polegająca na połączeniu zajęć uczniów z lektorem

(przy pomocy materiałów dydaktycznych) oraz pracy indywidualnej przy korzystaniu platformy on-line w sali informatycznej od opieką lektora.

Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie kompetencji językowej uczestników poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania związanych z e-learningiem, zachęcenie do dalszej nauki dziewcząt i chłopców.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov