• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Dotacje Sportowe - nabór wniosków na 2024 rok

4 grudnia 2023

Zgodnie z Uchwałą nr IV/23/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lędziny z późniejszymi zmianami kluby sportowe działające na terenie gminy Lędziny mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2024 r.*

 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca w terminie do dnia 15 grudnia 2023 roku.

 

*Informacja

Projekt Budżetu Miasta Lędziny na rok 2024 na chwilę obecną nie przewiduje środków na realizację ww. zadania, co nie wyklucza możliwości przyznania tych dotacji w przypadku znalezienia oszczędności i zabezpieczenia ich w budżecie miasta.

Burmistrz Miasta Lędziny

działając na podstawie Uchwały nr IV/23/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lędziny z późniejszymi zmianami

 

przypomina o naborze wniosków na przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2024 r.

 

 

Wnioski wraz wymaganymi załącznikami należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną liczy się data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data nadania przesyłki. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Spraw Społecznych UM Lędziny
(tel. 32 216-65-11 wew. 113, e-mail: komunikacja@ledziny.pl)

 

Wniosek dostępny jest jako załącznik na dole strony.

 

Uchwała nr IV/23/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Lędziny

UCHWAŁA XXI/129/19 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov