• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Budżet Obywatelski 2022

Komisja skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania następujące projekty uzyskały najwyższą liczbę głosów w swoich okręgach:

 

Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Projekt nr 1 pod nazwą „Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Goławcu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (ul. Goławiecka)” uzyskał 28 poprawnych głosów.

 

Okręg nr 2 – Lędziny

Projekt nr 4 pod nazwą „Budowa Ogrodzenia oraz wiat rezerwowych boiska trawiastego przy MKS Lędziny (ul. Stadionowa)” uzyskał 469 poprawnych głosów.

 

Okręg nr 3 – Hołdunów

Projekt nr 6 pod nazwą „„Radosna Integracja” – Doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach (ul. Hołdunowska)” uzyskał 353 poprawne głosy.


 

Łącznie oddano 1204 głosy, z czego:

- Głosy oddane w formie papierowej – 336
- Głosy oddane w głosowaniu poprzez formularz internetowy – 868

 

Spośród wszystkich oddanych 1204 głosów stwierdzono:

- Głosy ważne – 1059
- Głosy nieważne na podstawie § 10 uchwały Rady Miasta Lędziny – 145

Tabela Końcowa wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2022 rok

 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w ramach

Budżetu Obywatelskiego 2022.

 

 

Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka.

Swój głos oddać można na trzy sposoby:

  • osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu),
  • korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny),
  • za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.

 

W dniu 24.08.2021 r. Zespół ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych do budżetu zakończył weryfikację projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lędzinach na rok 2022. Ze względu na to, że końcowy termin pracy komisji przypadał na 21.08.2021 r. (sobota) termin spotkania ustalono na poniedziałek 23.08.2021 r. jednak ze względu na brak kworum podczas spotkania zostało ono przesunięte na wtorek 24.08.2021 r. podczas którego komisja zakończyła prace związane z weryfikacją wniosków. Na spotkaniu omówiono uzupełnienie złożone przez wnioskodawcę, podsumowano także wszystkie zgłoszone projekty, wraz z ich uzupełnieniami. Z 10 zgłoszonych wniosków, 7 zostało zweryfikowanych pozytywnie. Poniżej przedstawiamy listę projektów wraz z wynikami weryfikacji, z podziałem na okręgi:


 

Rusza ósma edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca można składać propozycje projektów.

Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.

Na terenie miasta utworzone zostały trzy okręgi w ramach których budżet obywatelski będzie realizowany. Okręg nr 1 – Górki-Goławiec dysponuje kwotą 50 000 zł, natomiast okręg nr 2- Lędziny oraz okręg nr 3 - Hołdunów do zagospodarowania mają po 100 000 zł.

 

Wniosek ze swoją propozycją projektu dotyczącą dowolnego okręgu złożyć może każdy pełnoletni mieszkaniec Lędzin w terminie od 1 do 30 czerwca.

 

Zrobić to można na dwa sposoby: osobiście - w kancelarii ogólnej urzędu miasta lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców oraz korespondencyjnie - na adres urzędu miasta (ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, z adnotacją na kopercie: „Budżet Obywatelski”). Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańca w urzędzie miasta oraz na stronie internetowej urzędu miasta.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Od 1 lipca zespół do spraw przeprowadzania konsultacji społecznych rozpocznie weryfikację nadesłanych wniosków pod kątem formalno-prawnym oraz pod kątem kosztów realizacji poszczególnych zadań. Te wnioski, które zweryfikowane zostaną pozytywnie przejdą do etapu drugiego i poddane zostaną głosowaniu mieszkańców. Głosowanie odbędzie się w dniach 7 września – 30 września. Prawo oddania głosu na jeden wybrany projekt będzie miał każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka.

Formularz w wersji edytowalnej

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov