• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Budżet Obywatelski 2020

Komisja skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania następujące projekty uzyskały najwyższą liczbę głosów:

 

Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lędzinach

Okręg nr 2 – Lędziny

Wspólnie zmieniamy miasto – Wioska Urwisów – plac zabaw na osiedlu przy KWK Ziemowit, plac zabaw przy osiedlu Centrum, Lędziny

Okręg nr 3 – Hołdunów

Ogród sensoryczny i modernizacja monitoringu wizyjnego przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach

 


 

Łącznie oddano 2660 głosów,  czego:

- Karty wyjęte z urn – 1215

- Głosy oddane w głosowaniu poprzez formularz internetowy – 1445


Spośród wszystkich oddanych 2660 głosów stwierdzono:

- Głosy ważne – 2216

- Głosy nieważne na podstawie § 10 uchwały Rady Miasta Lędziny – 444


 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w Ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

 

 

Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka.

Swój głos oddać można na trzy sposoby:

  • osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu),
  • korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny),
  • za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.

 

W dniu 21.08.2019 r. Zespół ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych do budżetu zakończył weryfikację projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lędzinach. Omówiono wszystkie zgłoszone projekty, wraz z ich uzupełnieniami. Z 7 zgłoszonych wniosków, 7 zostało zweryfikowanych pozytywnie.

Poniżej przedstawiamy listę projektów wraz z wynikami weryfikacji, z podziałem na okręgi:

Tabela przedstawiająca projekty budżetu obywatelskiego zgłoszone na 2020 rok

 

Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów.

Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.

Na terenie miasta utworzone zostały trzy okręgi w ramach których budżet obywatelski będzie realizowany. Okręg nr 1 – Górki-Goławiec dysponuje kwotą 50 000 zł, natomiast okręg nr 2- Lędziny oraz okręg nr 3 - Hołdunów do zagospodarowania mają po 100 000 zł.

 

Wniosek ze swoją propozycją projektu dotyczącą dowolnego okręgu złożyć może każdy pełnoletni mieszkaniec Lędzin w terminie od 1 do 30 czerwca. Zrobić to można na dwa sposoby: osobiście - w kancelarii ogólnej urzędu miasta lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców oraz korespondencyjnie - na adres urzędu miasta (ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, z adnotacją na kopercie: „Budżet Obywatelski”). Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańca w urzędzie miasta, w kancelarii ogólnej urzędu miasta oraz na stronie internetowej urzędu miasta.

 

Od 1 lipca zespół do spraw przeprowadzania konsultacji społecznych rozpocznie weryfikację nadesłanych wniosków pod kątem formalno-prawnym oraz pod kątem kosztów realizacji poszczególnych zadań. Te wnioski, które zweryfikowane zostaną pozytywnie przejdą do etapu drugiego i poddane zostaną głosowaniu mieszkańców. Głosowanie odbędzie się w dniach 7 września – 30 września. Prawo oddania głosu na jeden wybrany projekt będzie miał każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov