• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Budżet Obywatelski 2018

Komisja skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania następujące projekty uzyskały najwyższą liczbę głosów:

 

Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach

 

Okręg nr 2 – Lędziny

Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy pomiędzy Osiedlem Centrum I i Centrum II. Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci na Góreczce – I etap budowy Kompleksu Edukacyjno – Sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Lędzinach.

 

Okręg nr 3 – Hołdunów

"Czym skorupka za młodu… - dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość" Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe.

 Po zweryfikowaniu kart do głosowania komisja skrutacyjna ustaliła, co następuje:

Łącznie oddano 3058 głosów, z czego:

- Karty wyjęte z urn - 1899

- Głosy oddane w głosowaniu poprzez formularz internetowy - 1159

 

Spośród wszystkich oddanych 3058 głosów stwierdzono:

- Głosy ważne - 2937

- Głosy nieważne na podstawie § 10 uchwały Rady Miasta Lędziny – 121

 

 

 

 Lp.

Nazwa zadania

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty

OKRĘG NR 1 - Górki – Goławiec

 1

Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach

24

OKRĘG NR 2 – Lędziny

 2

Budowa parku do streetworkoutu

24

 3

Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy pomiędzy Osiedlem Centrum I i Centrum II

Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci na Góreczce – I etap budowy Kompleksu Edukacyjno – Sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Lędzinach

838

 

 4

Poprawa warunków życia mieszkańców na osiedlu PKP

68

 5

Ścieżka asfaltowa wokół niecki Zalewu w Lędzinach

346

 6

Budowa placu zabaw na osiedlu Ziemowit

114

OKRĘG NR 3 – Hołdunów

7

Chodnik do kościoła od ul. Mickiewicza

18

8

"Czym skorupka za młodu… - dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość"Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe

788

 

9

Dzielnicowy plac zabaw i sportu Smardzik

659

 

10

Budowa bazy sportowej w dzielnicy Świniowy

58

 


 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w Ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

 

 

Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka.

Swój głos oddać można na trzy sposoby:

  • osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu),
  • korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny),
  • za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.

 

W dniu 21.08.2017 r. Zespół ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych do budżetu zakończył weryfikację projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lędzinach. Z 10 zgłoszonych wniosków, 10 zostało zweryfikowanych pozytywnie.

 

 

Poniżej przedstawiamy listę projektów wraz z wynikami weryfikacji, z podziałem na okręgi:

Lp.

Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacunkowy koszt projektu

Opis projektu

Okręg Nr 1 Górki - Goławiec

1

Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach

Lędziny, plac zabaw ul. Szenwalda

50 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano wykończenie ogrodzenia wokół boiska sportowego, uporządkowanie miejsca wokół placu zabaw oraz jego rozbudowę poprzez dołożenie kolejnych urządzeń (m.in. piaskownica, stół do chińczyka).

Okręg Nr 2 - Lędziny

1

 

Budowa parku do streetworkoutu

Lędziny, plac zabaw przy ul. Kontnego

30 132,60 zł

Celem projektu jest budowa parku do stretworkoutu składającego się z zespołu drążków do podciągania oraz z barierek do wykonywania pompek wraz z nawierzchnią.

2

1. Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy pomiędzy Osiedlem Centrum I i Centrum II

2. Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci na Góreczce – I etap budowy Kompleksu Edukacyjno – Sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Lędzinach

Lędziny, os. Centrum I i II oraz ul. Jagiellońska z ul. Pokoju

100 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano budowę boiska do mini piłki nożnej obok obecnego boiska w sąsiedztwie nowej siłowni i placu zabaw pomiędzy Osiedlem Centrum I i Centrum II. Ponadto, w ramach placu zabaw i edukacji leśnej przy ul. Jagiellońskiej przewidziano zakup i montaż zestawu sprzętu rekreacyjnego (m.in. bujak, huśtawka) wraz z tablicami informacyjnymi na temat roślin i zwierząt.

3

Poprawa warunków życia mieszkańców na osiedlu PKP

Lędziny, os. Długosza

100 000,00 zł

Projekt zakłada budowę pięcioelementowej siłowni plenerowej wraz z podłożem w okolicy boiska oraz rozbudowę istniejącego osiedlowego placu zabaw (m.in. huśtawki, karuzela, bujaki).

4

Ścieżka asfaltowa wokół niecki Zalewu w Lędzinach

Lędziny, niecka Zalewu w Lędzinach

100 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano budowę ścieżki asfaltowej o szerokości 2m i długości 500 m usytuowanej na koronie niecki Zalewu w miejscu obecnego niekompletnego chodnika na podbudowie z kruszywa łamanego zagęszczanego.

5

Budowa placu zabaw na osiedlu Ziemowit

Lędziny, plac zabaw os. Ziemowit

100 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano stworzenie bezpiecznego i ciekawego miejsca zabaw składającego się m.in. z huśtawek, zjeżdżalni, piaskownic, kiwaków, karuzel wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

Okręg Nr 3 – Hołdunów

1

Chodnik do kościoła od ul. Mickiewicza

Lędziny, ul. Mickiewicza

100 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano budowę chodnika biegnącego skwerkiem leśnym łączącym ul. Mickiewicza z parkingiem kościelnym.

2

"Czym skorupka za młodu… - dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość"
Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe

Lędziny, ul. Hołdunowska 72 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2)

100 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano utworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie istniejącego placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz zagospodarowanie korytarzy grami korytarzowymi.

3

Dzielnicowy plac zabaw i sportu Smardzik

Lędziny, ul. Ułańska

100 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano budowę siłowni zewnętrznej składającej się z podwójnych urządzeń wraz z podłożem oraz uzupełnienie niedokończonego placu zabaw o 2 urządzenia (bocianie gniazdo, karuzela).

4

Budowa bazy sportowej w dzielnicy Świniowy

Lędziny, ul. Murckowska

99 990,00 zł

W ramach projektu przewidziano m.in. budowę trawiastego boiska do piłki nożnej, trawiastego boiska do piłki siatkowej, stołu do tenisa stołowego, piłkochwytów, bramek aluminiowych do piłki nożnej, stojaka na rowery oraz altany.

 


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov