• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Budżet Obywatelski 2017

Komisja skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania następujące projekty uzyskały najwyższą liczbę głosów:

 

Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Modernizacja placu zabaw, plac zabaw przy Zespole Szkół.

 

Okręg nr 2 – Lędziny

Plac zabaw dla dzieci, pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II.

 

Okręg nr 3 – Hołdunów

Młodzież naszą przyszłością – atrakcyjna szkoła, najlepszy start - Gimnazjum nr 2.

 

Po zweryfikowaniu kart do głosowania komisja skrutacyjna ustaliła co następuje:

Łącznie oddano 4182 głosów, z czego:

- Karty wyjęte z urny - 3012

- Głosy oddane w głosowanie poprzez formularz internetowy - 1170

 

Spośród wszystkich oddanych 4182 głosów stwierdzono:

- Głosy ważne - 3865

- Głosy nieważne na podstawie § 10 uchwały Rady Miasta Lędziny - 273

 

Głosy oddane na poszczególne projekty:

 Lp

Nazwa zadania

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty

OKRĘG NR 1 - Górki – Goławiec

 1

Modernizacja placu zabaw (Lędziny, plac zabaw przy Zespole Szkół)

79

OKRĘG NR 2 – Lędziny

 2

Plac zabaw dla dzieci (Lędziny, plac zabaw pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II)

622

 3

Plac zabaw przy SP1 i parking przy osiedlu Długosza (Lędziny, ul. Paderewskiego 5,                             osiedle Długosza)

426

 4

Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci na Góreczce – I etap budowy Kompleksu Edukacyjno -Sportowego (Lędziny, skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej i Pokoju)

285

OKRĘG NR 3 – Hołdunów

 5

Budowa chodnika z ul. Mickiewicza do parkingu (Lędziny, ul. Mickiewicza)

245

 6

Młodzież naszą przyszłością – atrakcyjna szkoła, najlepszy start (Lędziny, ul. Hołdunowska 72 - Gimnazjum nr 2)

790

7

Dzielnicowy plac zabaw i sportu „Smardzik” (Lędziny, ul. Ułańska)

543

8 Budowa bazy sportowej w dzielnicy Świniowy (Lędziny, ul. Murckowska) 250
9 Plac zabaw i siłownia przy Miejskim Ośrodku Kultury (Lędziny, Hołdunowska 39) 515
10 Spełniamy marzenia                                 Modernizacja placów zabaw (Lędziny,                       ul. Hołdunowska 10 - 12, ul. Botaniczna) 110

 


 


 


 


 

 

Budżet obywatelski 2017

 

Zakończyło sie głosowanie nad propozycjami projektów złożonymi w ramach nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Swoje głosy mieszkańcy oddawać mogli do 30 września (włącznie). Aktualnie trwa etap liczenia głosów. Komisja skrutacyjna wyryfikuje każdą kartę z oddanym głosem. Wkrótce poznamy wyniki głosowania i dowiemy się, które projekty zostaną zrealizowane.

 

Przypomnijmy, że trwa trzecia edycja budżetu obywatelskiego Lędzin. Do 30 czerwca składać można było propozycje projektów, które następnie były weryfikowane przez zespół ds. przeprowadzania konsultacji społecznych. Napłynęło 11 wniosków, 10 zostało pozytywnie zweryfikowanych. Od 7 do 30 września trwało głosowanie nad złożonymi propozycjami projektów.

 

           W tym roku, podobnie jak w poprzednim lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł. Na terenie miasta utworzono trzy okręgi w ramach których budżet obywatelski będzie realizowany. Okręg nr 1 – Lędziny oraz okręg nr 2- Hołdunów do zagospodarowania mają po 100 000 zł, natomiast okręg nr 3 – Górki-Goławiec dysponuje kwotą 50 000 zł.

 

Od 1 lipca zespół do spraw przeprowadzania konsultacji społecznych dokonywał weryfikacji nadesłanych wniosków pod kątem formalno-prawnym oraz pod kątem kosztów realizacji poszczególnych zadań.

 

W dniu 18 sierpnia 2016 r. Zespół ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych do budżetu zakończył weryfikację wniosków zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lędzinach.

 

Omówiono wszystkie zgłoszone projekty, wraz z ich uzupełnieniami. Z 11 zgłoszonych wniosków, 10 zostało zweryfikowanych pozytywnie. W dniach 7-30 września trwało głosowanie nad projektami. Prawo oddania głosu na jeden wybrany projekt miał każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka. Od poniedziałku, 5 września trwa liczenie głosów. Komisja skrutacyjna weryfikuje każdą kartę z oddanym głosem. Jeszcze w październiku poznamy wyniki głosowania.

 

 

           Poniżej przedstawiamy listę pozytywnie zweryfikowanych projektów, z podziałem na okręgi:

 

 

 

Nazwa projektu

Lokalizacja

Krótka charakterystyka projektu

Szacunkowy koszt projektu

 

Okręg Nr 1 Górki - Goławiec

1

Modernizacja placu zabaw

Lędziny, plac zabaw przy Zespole Szkół

 

Celem projektu jest wymiana nawierzchni na placu zabaw (ze żwirowej na syntetyczną), zadaszenie piaskownicy oraz montaż ławek w obrębie piaskownicy.

 

        49 960,00 zł

 

Okręg Nr 2 – Lędziny

1

Plac zabaw dla dzieci

Lędziny, plac zabaw pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II

 

Celem projektu jest budowa placu zabaw (zestaw labirynt, urządzenie do gry w kółko – krzyżyk, gra w klasy, grzybek, panel interaktywny, pajęczyna, zamek, karuzela metalowa, lokomotywa ze zjeżdżalnią, stół do gry w ping ponga, stół do gry w szachy, zabawki na sprężynie) oraz unowocześnienie infrastruktury już obecnie istniejącego placu zabaw pomiędzy osiedlem Centrum I a Centrum II, obok „Siłowni pod chmurką”.

 

        100 000,00 zł

2

Plac zabaw przy SP1 i parking na osiedlu Długosza

Lędziny, ul. Paderewskiego 5, osiedle Długosza

 

Celem projektu jest budowa kompleksowego placu zabaw oraz unowocześnienie infrastruktury okołoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w urządzenia odpowiadające wymogom i standardom MEN z uwzględnieniem potrzeb dzieci integracyjnych.

Projekt obejmuje także budowę 20 miejsc parkingowych wzdłuż skarpy przy ul. Długosza.

 

        100 000,00 zł

3

Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci na Góreczce – I etap budowy Kompleksu Edukacyjno – Sportowego

Lędziny, skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej i Pokoju

 

Celem projektu jest utworzenie placu zabaw na terenie zielonym na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Pokoju. Zostanie przygotowana bezpieczna nawierzchnia, a następnie zakupiony zostanie atestowany zestaw sprzętu rekreacyjnego (m.in. bujaki, huśtawki). Ponadto na terenie placu ustawione zostaną tablice informacyjne na temat fauny i flory leśnej, których zadaniem będzie edukacja ekologiczna dzieci i zapoznanie ich z rodzimymi gatunkami roślin i zwierząt.

 

        100 000,00 zł

 

Okręg Nr 3 - Hołdunów

1

Budowa chodnika z ul. Mickiewicza do parkingu

Lędziny, ul. Mickiewicza

 

Celem projektu jest budowa chodnika z kostki brukowej, biegnącego skwerkiem leśnym łączącym ul. Mickiewicza z parkingiem kościelnym. W ramach projektu zaplanowano także zakup ławek, które zostaną ustawione przy chodniku.

 

        100 000,00 zł

2

Młodzież naszą przyszłością – atrakcyjna szkoła, najlepszy start

Lędziny, ul. Hołdunowska 72 (Gimnazjum nr 2)

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności dydaktycznej lekcji poprzez utworzenie pracowni językowej i fizyczno – chemicznej. Pomieszczenia przeznaczone na pracownie zostaną odmalowane i wyposażone w odpowiednie meble, spełniające wymogi pracowni oraz w urządzenia i materiały zgodne z zakresem tematycznym danej sali.

 

        72 977,00 zł

3

Dzielnicowy plac zabaw i sportu ,,Smardzik”

Lędziny, ul. Ułańska

 

W ramach projektu powstanie siłownia zewnętrzna składająca się z 5 podwójnych urządzeń wraz z podłożem oraz uzupełnienie niedokończonego placu zabaw o karuzelę i huśtawkę typu „bocianie gniazdo”.

 

        100 000,00 zł

4

Budowa bazy sportowej w dzielnicy Świniowy

Lędziny, ul. Murckowska

 

Projekt obejmuje następujące elementy: trawiaste boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m; trawiaste boisko do piłki siatkowej o wymiarach 15 m x 24 m; stół do tenisa stołowego; piłkochwyty o wysokości 6 m i długości 40 m; bramki aluminiowe do piłki nożnej, siatka do siatkówki wraz ze słupkami aluminiowymi; stojak na rowery; altana.

 

        99 990,00 zł

5

Plac zabaw i siłownia przy Miejskim Ośrodku Kultury

Lędziny, ul. Hołdunowska 39

 

W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw składający się z huśtawki typu „bocianie gniazdo” oraz huśtawki dla małych dzieci, zestawu zabawowego wieżą i zjeżdżalnią oraz zestawem sprawnościowym. W ramach siłowni wykonany zostanie zestaw 7 – 10 urządzeń na trening różnych części ciała. Wykonane zostaną równiż nasadzenia drzew ozdobnych.

 

        100 000,00 zł

6

Spełniamy marzenia - modernizacja placów zabaw

Lędziny, ul. Hołdunowska 10 – 12, ul. Botaniczna

 

W ramach projektu zaplanowano budowę ogrodzenia, zakup metalowych urządzeń zabawowych wraz z bezpiecznym podłożem oraz montaż kamer na placu zabaw przy ul. Botanicznej.

Ponadto, projekt przewiduje modernizację placu zabaw przy ul. Hołdunowskiej 10-12 poprzez wymianę piaskownicy na urządzenia typu bujak, wymianę drugiej piaskownicy na nową wraz z zadaszeniem oraz stare ławki na nowe.

 

        100 000,00 zł

 Swój głos oddać można było na trzy sposoby: osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Zespole Szkół na Goławcu), korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny) oraz za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.

 

Wyniki głosowania znane będą w październiku.

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov