• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Dementujemy kolejne hejterskie insynuacje

23 listopada 2023

W związku z insynuacjami zamieszczonymi w mediach społecznościowych informuję, że w związku z pozyskaniem przez gminę Lędziny 3 430 000 złotych na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej w ramach 2. edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Lędziny ma obowiązek określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Lędziny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lędziny.

Podjęcie przez Radę Miasta Lędziny uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Lędziny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lędziny, jest niezbędne do tego, aby można było wydatkować środki pozyskane na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach.

 

Dzięki rządowej dotacji, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bieruniu do dnia 30 listopada 2024 r. będą tam zrealizowane następujące prace: wymiana konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie dachu, likwidacja istniejącej elewacji sidingowej, gruntowna renowacja pierwotnej elewacji budynku, prace konserwatorskie wnętrz oraz niezbędne prace budowlane zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami konserwatora zabytków. Lędzińscy podatnicy na inwestycję wydadzą 70 000,00 zł, ponieważ tyle wynosi wkład własny gminy.

 

Równocześnie przegnę przypomnieć, iż Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 25 stycznia 2021 r. jednogłośnie podjęła uchwałę NR XXXI/164/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu.

 

Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Lędziny

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov