• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

CII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

19 maja 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz.40) zwołuję na dzień 25 maja 2023 r., o godz. 14:40 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) w trybie stacjonarnym z możliwością udziału online. CII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z CI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 27.04.2023 r.


4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3128/51, nr 3133/51, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3129/51, nr 3130/51, nr 3131/51 wraz z udziałem po 1/3 części prawa własności działki nr 3132/51 stanowiącej drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3123/51, nr 2125/51, nr 2126/51 wraz z udziałem po 1/3 części prawa własności działki nr 3124/51 stanowiącej drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 2122/51, nr 2127/51, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3117/51, nr 3119/51, nr 3120/51 wraz z udziałem po 1/3 części prawa własności działki nr 3118/51 stanowiącej drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3116/51, nr 3121/51, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3111/51, nr 3115/51, wraz z udziałem po 1/2 części prawa własności działki nr 3113/51 stanowiącej drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3010/51, nr 3112/51, nr 3114/51 położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3090/51, nr 3092/51, wraz z udziałem po 1/2 części prawa własności działki nr 3094/51 stanowiącej drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3091/51, nr 3093/51, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3083/51, nr 3089/51, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3084/51, nr 3088/51, wraz z udziałem po 1/2 części prawa własności działki nr 3085/51 stanowiącej drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2023-2029.


20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2023 rok.


21. Interpelacje i zapytania radnych.


22. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


23. Komunikaty i informacje.


24. Zakończenie.

 


Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 

 

 


Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz.40) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov