• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Budowa sieci wodociągowej - ul.Lędzińska

27 lipca 2010

Gmina Lędziny ogłosiła przetarg na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.Lędzińskiej.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać swoje oferty w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej /I piętro, pok. 105/ do dnia

11 sierpnia 2010r.

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne są pod adresem 

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi,

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov