• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

2 Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej w dniu 11 czerwca 2024, godz. 15:00

7 czerwca 2024

Porządek obrad

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 17.04.2024 r.

 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 21.05.2024 r.

 5. Przedstawienie informacji o stanie infrastruktury powiatowej na terenie Gminy Lędziny.

 6. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Lędziny, w zakresie urządzeń wodociągowych, na lata 2023-2028 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. (od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2028 r.)

 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 8. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Informacje.

 11. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej

Mariusz Prasak

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov