2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2019-05-23
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2019 r.

2019-09-09

Szanowni Mieszkańcy,

Zawiadamiamy, że od dnia 1 listopada 2019 r. na terenie Miasta Lędziny będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki te uchwalono Uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr XIV/95/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i wynoszą:

  • 14,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;
  • 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób niesegregowany.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości nie są obowiązani do składania nowej deklaracji.

Zgodnie z zapisem art.6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczas złożonej deklaracji.

Terminy i sposób wnoszenia opłaty nie ulegają zmianie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij