• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta

8 kwietnia 2013

Przewodnicząca Rady Miasta informuje, że w XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VI kadencji została zwołana na dzień 11 kwietnia 2013 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011)

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny;
4. Zakończenie.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov