2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2019-05-23
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

XXI SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2019-11-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2019r., o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XXI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


  2. Przyjęcie porządku obrad.


  3. Przyjęcie protokołu z XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 15.10.2019 r.


  4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta w dniu 29.10.2019 r.


  5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


  6. Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Lędziny w latach 2018 –2019.


  7. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnym nr 1 im . Karola Miarki w Lędzinach poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znajdujących w Lędzinach przy ul. Pokoju 29;

b)      zmiany "Uchwały nr IV/23/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Lędziny";

c)      wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Lędziny zarządzania częścią drogi powiatowej ulicy Pokoju w Lędzinach;

d)     Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lędziny;

e)      uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń Kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2019-2024 dla RPWIK SA w Tychach;

f)       zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2019 rok;

8. Interpelacje i zapytania radnych.


9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


10. Komunikaty i informacje.


11. Zakończenie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij