Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Usuwanie w 2020 r. „azbestu" zeskladowanego na posesji

2020-02-03

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest zeskładowanych na posesji zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

Szczegóły na stronie www.powiatbl.pl/azbest

Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych zwane dalej „Zasady odbioru ... " zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwalą nr 51/05 z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

WARUNKI BEZPŁATNEGO ODBIORU „AZBESTU"

• złożenie wniosku
• spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady odbioru ... "

 

Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu w terminie od 03 lutego do 31 marca 2020 r. Do 30 czerwca br. Zarząd Powiatu rozpatrzy złożone wnioski, a następnie, dokona odbioru zeskładowanego „azbestu".

 


Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbioru zeskładowanego „azbestu" oraz składania wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 225; nr tel. (32) 226 91 64

oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatbl.pl w zakładce Azbest.


Dokumenty do pobrania w Starostwie Powiatowym w Bieruniu lub ze strony internetowej powiatu:
• ,,Zasady odbioru ... "
• wzór wniosku
• wzór oświadczenia dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą
• wzór oświadczenia dla osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą
• wzór oświadczenia wynikający z §3 pkt.1 „Zasady odbioru ... "
• wzór oświadczenia wynikający z §3 pkt.2 „Zasady odbioru ... "

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij