• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Uroczysta odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu

15 stycznia 2019

9 stycznia w Urzędzie Miasta Lędziny odbyła się odprawa roczna, podczas której omówiono stan bezpieczeństwa na terenie Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego za rok 2018, wyniki osiągnięte przez policjantów oraz określono priorytety w walce z przestępczością w bieżącym roku.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak. Naradę prowadził natomiast Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu– insp. Sławomir Sałbut.


Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu– insp. Sławomir Sałbut, z pomocą I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu podinsp. Grzegorza Kocjana i Naczelnika Wydziału Kryminalnego p.o. asp. szt. Krzysztofa Jurczyka podsumował efekty ubiegłorocznej pracy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz podziękował za dotychczasową pracę wszystkim policjantom, pracownikom cywilnym oraz Straży Miejskiej w Lędzinach. Odrębne podziękowania skierował do władz samorządowych za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz za dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.


Oficjalną część spotkania podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak, który scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego oraz priorytety Komendanta Głównego Policji w zwalczaniu przestępczości w bieżącym roku.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov