• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Projekt "Superada"! Spotkanie z przedstawicielami lędzińskich organizacji pozarządowych

29 czerwca 2022

W sobotę (2 lipca) o godz. 11.00 serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Lędziny do udziału w spotkaniu realizowanym w ramach projektu "Superada", które odbędzie się w sali konferencyjnej na Placu Farskim. Tematem spotkania będą Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rady działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest budowanie zaufania społecznego i wzmacnianie dialogu obywatelskiego. Podobnie jak Rady Seniorów czy Rady Młodzieżowe, powstają one po to, by uskutecznić kontakt na linii przedstawiciele władzy - mieszkańcy. To od stopnia zaangażowania organizacji pozarządowych, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją, zależą kompetencje rad i zasięg ich działania. Mogą one być dużo szersze niż te opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

 

Celem realizowanych spotkań jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego, jak również wsparcie środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnienie pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w spotkaniu!

 

Link do strony projektu: https://instytutpanki.pl/superada/

 

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov