• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Lędzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin

Dane teleadresowe:

Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

Ul. Hołdunowska 39

43-140 Lędziny

tel.: 32 326-76-94

e-mail: isnroniir@wp.pl

www.niepelnosprawni.org

 

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją statutową działalność 1 października 2000 roku. Jego siedziba mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Zarząd stowarzyszenia realizuje statutowe cele i zadania polegające głownie na organizowaniu całorocznej integracji w środowisku lokalnym oraz niwelowaniu barier psychospołecznych, a także organizowaniu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Działalność opiera się na współpracy z organami administracji samorządów lokalnych (miasto, powiat) oraz PCPR-em, MOPS-em, Fundacją Sportu i Kultury Fizycznej Centrum w Lędzinach, MZOZ-em, Ośrodkiem Błogosławiona Karolina, Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach oraz pozyskaniu funduszy od sponsorów indywidualnych na realizację zadań.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov