Małe granty

Zarządzenie w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Lędziny oraz trybu rozliczania i kontroli tych dotacji w ramach tzw. małych grantów.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij