• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł

1 marca 2023

Cel udzielenia zamówienia: Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach

 

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na e-maila: oferty@ledziny.pl lub papierowo do siedziby Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, Lędzińska 55, w Punkcie Obsługi Mieszkańca do dnia 09.03.2023 r. do godziny 10:00.

 

Szczegóły w załączeniu

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov