• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

13 czerwca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.

 

Cel udzielenia zamówienia: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne, w zakresie wyposażenia pomieszczeń.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać papierowo do siedziby Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, Lędzińska 55, w Punkcie Obsługi Mieszkańca w kopertach z dopiskiem: "wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4" w Lędzinach do dnia 24.06.2022 r. do godziny 10.00.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov