2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2019-05-23
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

LXV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

2018-09-21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz. 994 z późn. zm.)zapraszam na dzień 27 września 2018r.,o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z:

- LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 24.07.2018r. 31.07.2018r.,13.08.2018r.,

-LXIII Sesji Rady Miasta z dnia 30.08.2018r.

- LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 05.09.2018r.,


 1. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w mieście Lędziny w latach 2017 - 2018.


 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.


 4. Podjęcie uchwał w sprawie:


a)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu budynku położonego przy ulicy Hołdunowskiej 70a;

b)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony – trzech lat kolejnej umowy najmu pomieszczenia w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, z przeznaczeniem na działalność IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. pod zainstalowanie bankowego urządzenia transakcyjnego (bankomatu);

c)     ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Lędzinach;

d)     zmiany uchwały nr LXIII/497/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.08.2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy ul. Goławieckiej 36 w Lędzinach”;

e)     zmiany uchwały nr XLVIII/404/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

f)      zmian w budżecie miasta Lędziny na 2018 rok;

g)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2018-2025;

h)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2017 rok;

i)       odwołania Skarbnika Miasta Lędziny;

j)       powołania Skarbnika Miasta Lędziny;


 1. Interpelacje i zapytania radnych.


 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


 3. Komunikaty i informacje.


 4. Zakończenie.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij