2019-05-22
W imieniu Burmistrza Miasta Lędziny i Rady Miasta Lędziny, Miejskiego Ośrodka Kultury, spółki PGK Partner oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta na Dni Lędzin 1 i 2 czerwca br.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-05-21
Zmarł Pan Lucjan Bula
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Lucjana Buli - męża wieloletniej pracownicy Urzędu Miasta w Lędzinach Pani Barbary Buli. Pani Barbarze oraz bliskim śp. Lucjana Buli składamy najszczersze kondolencje.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Konkurs „MALUCH+” 2019 zakończony

2019-03-01

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa: „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję 2019 „MALUCH+” do 450 mln zł. Większa pula środków pozwoli na utworzenie 27,6 tys. miejsc opieki oraz na dofinansowanie funkcjonowania ponad 76,8 tys. miejsc dla dzieci pełnosprawnych oraz 728 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.”

 

 

Maluch+ 2019 to otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Program składa się z czterech modułów. Nasza gmina brała udział w Module 1b, w którym można było się starać o środki na utworzenie w 2019 r. nowych miejsc i ich utrzymanie, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Moduł 1b przeznaczony jest na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce. Tym samym Lędziny starały się o utworzenie Miejskiego Żłobka przy ul. Stadionowej 1 jako filii Miejskiego Żłobka. Środki własne na realizację tego zadania to 182 780,00zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa wyniesie zaś 704 000,00 zł. Ogólny koszt realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie wyniesie zatem 886 780,00zł. W ramach Modułu Lędziny otrzymają także dofinansowanie na miejsce dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych w kwocie 16 000,00 zł. Tym samym całość dofinansowania jakie gmina otrzyma w ramach tego modułu wyniesie 720 tys. zł.

 

 

Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W ramach tego modułu Miejski Żłobek przy ul. Paderewskiego 5a otrzyma dofinansowanie w kwocie 57 600,00 zł.

 

 

Szczegółowe informacje o pozostałych modułach i wynikach znajdą Państwo na stronie Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij