Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Konkurs „MALUCH+” 2019 zakończony

2019-03-01

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa: „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję 2019 „MALUCH+” do 450 mln zł. Większa pula środków pozwoli na utworzenie 27,6 tys. miejsc opieki oraz na dofinansowanie funkcjonowania ponad 76,8 tys. miejsc dla dzieci pełnosprawnych oraz 728 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.”

 

 

Maluch+ 2019 to otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Program składa się z czterech modułów. Nasza gmina brała udział w Module 1b, w którym można było się starać o środki na utworzenie w 2019 r. nowych miejsc i ich utrzymanie, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Moduł 1b przeznaczony jest na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce. Tym samym Lędziny starały się o utworzenie Miejskiego Żłobka przy ul. Stadionowej 1 jako filii Miejskiego Żłobka. Środki własne na realizację tego zadania to 182 780,00zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa wyniesie zaś 704 000,00 zł. Ogólny koszt realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie wyniesie zatem 886 780,00zł. W ramach Modułu Lędziny otrzymają także dofinansowanie na miejsce dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych w kwocie 16 000,00 zł. Tym samym całość dofinansowania jakie gmina otrzyma w ramach tego modułu wyniesie 720 tys. zł.

 

 

Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W ramach tego modułu Miejski Żłobek przy ul. Paderewskiego 5a otrzyma dofinansowanie w kwocie 57 600,00 zł.

 

 

Szczegółowe informacje o pozostałych modułach i wynikach znajdą Państwo na stronie Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij